ההזמנה עוברת ראשית לאישור ראשוני למחלקת ההפקות של ביה"ס, העתק של בקשת ההזמנה נשלח לאגף הטכני וכן למזמין הציוד.
בזמן אישור ההזמנה ראשי הגורם המאשר לבצע שינויים בפרטי ההזמנה ע"פ שיקול דעתו.
לאחר אישור ההזמנה יקבל המזמין אישור לכתובת הדוא"ל שעודכנה במערכת בזמן ביצוע הבקשה. העתק של האישור נשלח לאגף הטכני.
במקרים בהם הוזמן ציוד מראש למועד מאוחר יותר ובמהלך פרק הזמן עד למועד הוצאת הציוד חלו שינויים בזמינות הציוד בשל תקלות או אירועים מיוחדים יקבל המזמין עדכון על שינוי בפרטי ההזמנה או ביטול ההזמנה.
במקרה של ביטול הזמנה שאושרה ע"י המערכת, יש לשלוח מייל לאגף הטכני או למשרד ההפקות ולהודיע על ביטול. (הגורם המוסמך יבטל את ההזמנה ויתקבל על כך אישור מהמערכת) בכל הזמנה המערכת מחשבת את עלות הפריטים לצורך שימוש פנימי בביה"ס ועל כן אין להתייחס למרכיב זה.

ניתן לקבל תמיכה טכנית על תפעול המערכת וכן בדוא"ל tommy@jsfs.co.il